Musik i förskolan

Här finns det några sånger som är aktuella för årets förskoleprojekt. Sjung och ha kul!Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.


Barns spontana sång-en del av språkutvecklingen

Forskningen om barns spontansång omfattar:

  • Tidiga vokalisationer 
  • Proto-konversation
  • Rytmiska ljudlekar
  • Improviserad sång och berättande texter
  • Rim, ramsor & rappar
  • Egna kompositioner 

Redan vid ett par veckors ålder börjar barn härma vokala ljud och utforska sin rösts olika möjligheter.Vid ett par månaders ålder urskiljer språkforskare redan melodisk ljudande sång. Små barn kan snart också intonation emotionella kvaliteter i andras uttryck och styrs av och anpassar sin egen dynamik i samspelet i olika skiftningar i tempo och rytm och intensitet.Barn har också en multimodal medfödd förmåga.